gün ışığı çarpanı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gün ışığı çarpanı kelimesinin manası:

  1. , bir yapının bir noktasındaki gün ışığı aydınlığının bir ölçüsüdür. Bu ölçü, o noktadaki aydınlığın, aynı anda, dışarda, hiç bir biçimde engellenmemiş ve ışıklılık dağılımı belli bir göğün bütün noktalarından ışık alan yatay bir düzlemdeki aydınlığa oranı biçiminde belirlenir. Dolaysız güneş ışığı, içerdeki ve dışardaki aydınlıkların dışında tutulur (hesaba katılmaz).

gün ışığı çarpanı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları