Gündelik Defteri ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Gündelik Defteri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Gündelik Defteri" ne demek?

 1. Yeniçerilere ödenen ulufelerin hesabı tutulan defter.

Gündelik Defteri nedir? İlişkili sözcükler

 • Gündelik: Gün hesabıyla veya her gün ödenen para, yevmiye Örnek: Hayat pahalılığı arttıkça işçi gündeliklerine yeni zam istekleri gelecek. F. R. Atay Her günkü, yevmi Örnek: Her evde olduğu gibi, gündelik yaşantısı boyunca kimse bunları fark etmezdi. A. İlhan Her gün yayımlanan, her gün çıkan devamı...
 • Gündelik Daily: Gün hesabıyla çalışan kişiye çalıştığı gün başına ödenen para. devamı...
 • Cari Hesap Defteri: Geçici kabul ve muaflık rejimleri kapsamında her dışalımcıya yeteri kadar sayfa ayırarak dışalımcıyı ve dışalımı yapılan eşyayı izlemek amacıyla gümrük idarelerince tutulan defter. Bankaların açtıkları mevduat hesabı karşılığında hesap hareketlerini devamı...
 • Kütük Defteri: Eskiden yeniçerilerin, sonradan askerlerin adları, baba adları, soyadları, doğum tarih ve yerleri, fizik yapıları, göreve alınışları ve görev sırasındaki davranışları belirtilmek üzere tutulan defter. devamı...
 • Diploma Defteri: Her okul yönetimince tutulan ve bitirme sınavı sonuçlarına göre diploma alan öğrencilerin kimliklerinin, aldıkları notların, diploma tarih ve numaralarının işlendiği defter. devamı...
 • Ulufe Defteri: Yeniçeri ocağından olanların ödeneklerinin yazılı bulunan defter. Bk. gündelik defteri devamı...
 • OPTES Işlem Kayıt Defteri: Verilerin OPTES’e kaydı ile OPTES’te kayıtlı verilerin kullanılması kapsamındaki işlemlerin kaydedilmesi amacıyla tutulan defter. devamı...
 • Anadefteri: İstanbul’a getirilen yeni devşirme oğlanlarının adlarını, kimliklerini, devşirildikleri sancak, kaza ve köylerin, babalarının, sipahilerinin ve sürücülerinin adlarını, ayırıcı fiziksel özelliklerini belirtmek üzere tutulan defter. devamı...
 • Hesap Cüzdanı: Bir bankada hesabı olanlara verilen, yatırılan ve çekilen paraların yazılmasına yarayan defter. Bankalarca cari hesap sahiplerine verilen, hesap hareketlerinin kaydedildiği küçük defter. devamı...
 • Expense Account: Masraf hesabı, ofis dışŸında yapılan işŸlerde tutulan harcama listesi veya hesabı, bir çalışŸana geri ödenebilir harcama miktarı devamı...

Gündelik Defteri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.