Güneşin Görünürde Devinimi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Güneşin Görünürde Devinimi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Güneşin Görünürde Devinimi" ne demek?

 1. Tutulum ve eşlek düzlemleri arasındaki 23° 27″lık açı nedeniyle, güneşin iki dönence arasında, gidiş ve dönüşü bir yıl süren devinimi.

Güneşin Görünürde Devinimi nedir? İlişkili sözcükler

 • Birlikte Değişki: İki değişken arasındaki bağıntıyı ölçmek üzere birlikte gidişim çizgisine başvurmadan, değişkenlere ilişkin gözlem değerleri arasındaki ayrımlara dayanarak yapılan ölçüm. bkz. birlikte gidişim, değişki. devamı...
 • Köşegen Kaydırma: Alıcının, öne ve yanlamasına kaydırma arasındaki ortalama devinimi. devamı...
 • Bağıntı çözümlemesi: Birlikte değişme gösteren iki değişken arasındaki bağışımlık ilişkisini ya da, bağımlı değişken (Y)’deki değişmelerin ne ölçüde bağımsız değişken (X)’e bağlanabileceğini araştıran ve Y’de X’in sorumlu olduğu değişmelerin payını ya da değişkenler arasındaki bağımlılığın düzeyini bir katsayı olarak veren sayımbilimsel çözümleme, bkz. birlikte gidişim çözümlemesi. devamı...
 • Kardiyak Büzgen: Yemek borusu ile mide arasındaki açıklığı çevreleyen büzgen. Midedeki besinleri yemek borusuna geri gidişini engelleyen, yemek borusuyla mide arasındaki büzgen. devamı...
 • Güneşin Zahiri Hareketi: Bk. güneşin görünürde devinimi devamı...
 • Boyuna Yanay: Bir akarsu yatağının kaynakla ağız arasındaki eğim gidişini ve o akarsuyun gelişme düzeyini belirleyen yan görünüş. devamı...
 • Gözlemevi: Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane, observatuvar. Gök gözlemleri yapan, gökcisimlerini ve olaylarını inceleyen kurum. devamı...
 • Intertropical: İki dönence arasında bulunan. Dönenceler arasi devamı...
 • Türdeş Süreç: (Olasılık kuramı) 1) Verilen iki zamanda, herhangi iki durum arasındaki geçiş olasılığı yalnızca bu iki durumun değerleri arasındaki çıkarıma bağlı olan olasılıksal süreç. 2) Herhangi iki zamanda, verilen iki durum değeri arasındaki geçiş olasılığı yalnızca bu zamanlar arasındaki çıkarıma bağlı olan olasılıksal süreç. Bu süreçlerden birincisine uzaydatürdeş süreç, ikincisine zamanda ;türdeş süreç denir. devamı...
 • Yolculuk: Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat, sefer Örnek: Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk. F. N. Çamlıbel Bu gidiş gelişte geçen süre. Herhangi bir devamı...

Güneşin Görünürde Devinimi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.