Günlük Ortalama Canlı Ağırlık Artışı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Günlük Ortalama Canlı Ağırlık Artışı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Günlük Ortalama Canlı Ağırlık Artışı" ne demek?

 1. Hayvanın her gün için canlı ağırlığındaki değişimin miktarı, günlük ortalama ağırlık artışı, günlük ortalama ağırlık kazancı, günlük canlı ağırlık artışı.

Günlük Ortalama Canlı Ağırlık Artışı nedir? İlişkili sözcükler

 • Günlük Canlı Ağırlık Artışı: Günlük ortalama canlı ağırlık artışı. devamı...
 • Yem Dönüşüm Oranı: Yemden yararlanma oranı. Birim canlı ağırlık kazancı için ne kadar yem tüketildiğini veya tüketilen yem miktarıyla kazanılan canlı ağırlık arasındaki oranı ifade eden bir değer, FCR. devamı...
 • Artık üstikileri Ortalaması: Artık ya da yanılgı değişkesinin kestiricisi.artık üstikileri ortalaması, yanılgıların üstikileri toplamının bağımsızlık sayısına bölümüdür. Bağımsız değişken birleşimlerinin birden çok yinelenmelerinin olduğu durumlardaartık üstikileri ortalaması, salt rasgelelikten gelen yanılgıyı gösteren arı yanılgı ve örnekbiçimin uygun bir işlevsel bağıntı olup olmadığını saptamada yardımcı olan uyum eksikliği bileşenlerine ayrılabilir, anlamdaş yanılgı üstikileri ortalaması. devamı...
 • Götürü Gider Eşleri: Vergi yöntemi yasasına göre tarım kazancının saptanılmasında uygulanan bir ölçü sağlanacağı düşünülen üretim ortalaması tümdeğerinin satış ortalama değerine oranlaması yoluyla elde olunan götürü gider eşlemesi. devamı...
 • Laktasyon Ortalaması: İneklerde 305 gün olan laktasyon dönemindeki ortalama süt miktarı. Genellikle dalgalı sürü ortalamasından % 8-15 daha yüksektir. devamı...
 • Ortalama Alyuvar Hemoglobin Derişimi: Her bir alyuvara düşen ortalama yüzde hemoglobin miktarını belirtir, OAHbD, MCHC. OAHbD = Hemogolobin (gr/100ml) / Hematokrit değer (%) x 100 formülüyle hesaplanır. İnsan ve bazı hayvan türlerinde OAHbD değerleri; insan: 32-36, at: 31-37, sığır: 30-36, koyun: 31-34, keçi: 30-36, köpek. 32-36, kedi: 30-36. devamı...
 • Ortalama Alyuvar Hemoglobini: Her bir alyuvara düşen ortalama hemogolobin miktarının pikogram (pg) belirten bir indeks, OAHb, MCH. OAHb = Hemogolobin (gr/100ml)x 10 / Alyuvar sayısı (mm3’de milyon) formülüyle hesaplanır. İnsan ve bazı hayvan türlerinde OAHb değerleri; insan: 27-31, at: 12.3-19.7, sığır: 11-17, koyun: 8-12, keçi: 5.2-8.0, köpek. 19.5-24.5, kedi: 12.5-17.5. devamı...
 • Yıllık Ortalama Sıcaklık Ayrımı: Yılın en sıcak ve en soğuk ay ortalama değerleri arasındaki ayrım. devamı...
 • Ağırlıklı Ortalama: Dizi içindeki her bir terimin, belirli bir ağırlıkla ayrı ayrı çarpıldıktan sonra bulunan toplamın, ağırlık toplamına bölünmesi ile elde edilen ortalama. Bir ölçümler kümesinin ortalaması alınırken, her ölçüm değerini küme devamı...
 • Rasyon: Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı. Günlük besin devamı...

Günlük Ortalama Canlı Ağırlık Artışı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.