gürcistan ın dili nedir

Gürcistan’ın Dili: Gürcüce

Gürcistan, Kafkasya bölgesinde yer alan bir ülkedir. Ülkenin resmi dili Gürcücedir. Gürcüce, Kartveli diller ailesinin Güney Kafkas dilleri koluna ait bir dildir. Gürcüce, Gürcistan’da yaklaşık 4,5 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Ayrıca, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve İran’da da Gürcüce konuşan topluluklar bulunmaktadır.

Gürcüce, alfabesi ve grameri açısından diğer dillerden oldukça farklıdır. Gürcü alfabesi, 33 harften oluşmaktadır. Gürcüce’de, isimler ve fiiller cinsiyete göre çekimlenir. Ayrıca, Gürcüce’de çok sayıda ek ve önek bulunmaktadır.

Gürcüce, zengin bir edebiyata sahiptir. Gürcü edebiyatının en önemli isimleri arasında Şota Rustaveli, İlia Çavçavadze ve Akaki Tsereteli yer almaktadır. Gürcüce, ayrıca, birçok şarkı ve şiirin dilidir.

Gürcüce, Gürcistan’ın kültürel kimliğinin önemli bir parçasıdır. Gürcüce, ülkenin resmi dili olmasının yanı sıra, eğitim, medya ve edebiyat alanlarında da kullanılmaktadır.

Gürcücenin Tarihi

Gürcücenin tarihi, MÖ 3. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Gürcücenin en eski yazılı örnekleri, MÖ 3. yüzyılda yazılmış olan Armazi yazıtlarıdır. Armazi yazıtları, Gürcü alfabesinin ilk örneklerini içermektedir.

Gürcüce, yüzyıllar boyunca birçok değişikliğe uğramıştır. Gürcücenin en önemli değişikliklerinden biri, 11. yüzyılda gerçekleşmiştir. 11. yüzyılda, Gürcü alfabesine yeni harfler eklenmiş ve Gürcücenin grameri basitleştirilmiştir.

Gürcüce, 19. yüzyılda Rus İmparatorluğu’nun egemenliğine girmiştir. Rus İmparatorluğu döneminde, Gürcüce’nin kullanımı kısıtlanmıştır. Ancak, Gürcü aydınları, Gürcücenin korunması için mücadele etmişlerdir.

Gürcistan, 1991 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Bağımsızlığın ardından, Gürcüce ülkenin resmi dili ilan edilmiştir. Gürcüce, günümüzde Gürcistan’ın eğitim, medya ve edebiyat alanlarında kullanılmaktadır.

Gürcücenin Alfabesi

Gürcü alfabesi, 33 harften oluşmaktadır. Gürcü harfleri, ünsüz ve ünlü harfler olmak üzere ikiye ayrılır. Gürcü alfabesinde 28 ünsüz harf ve 5 ünlü harf bulunmaktadır.

Gürcü alfabesi, diğer alfabelerden oldukça farklıdır. Gürcü harfleri, genellikle yuvarlak veya köşeli şekillerdedir. Gürcü alfabesindeki bazı harfler, diğer alfabelerdeki harflere benzemektedir. Örneğin, Gürcü alfabesindeki “ა” harfi, Latin alfabesindeki “a” harfine benzemektedir.

Gürcücenin Grameri

Gürcücenin grameri, diğer dillerin gramerlerinden oldukça farklıdır. Gürcüce’de, isimler ve fiiller cinsiyete göre çekimlenir. Ayrıca, Gürcüce’de çok sayıda ek ve önek bulunmaktadır.

Gürcüce’de, isimler iki cinsiyete ayrılır: erkek cinsiyet ve dişi cinsiyet. Erkek cinsiyetli isimler, “-ი” ekiyle, dişi cinsiyetli isimler ise “-ა” ekiyle çekimlenir. Örneğin, “კაცი” (erkek) kelimesi, “-ი” ekiyle çekimlenerek “კაცის” (erkeğin) olur. “ქალი” (kadın) kelimesi ise, “-ა” ekiyle çekimlenerek “ქალის” (kadının) olur.

Gürcüce’de, fiiller de cinsiyete göre çekimlenir. Erkek cinsiyetli fiiller, “-ს” ekiyle, dişi cinsiyetli fiiller ise “-ა” ekiyle çekimlenir. Örneğin, “მიყვარს” (seviyorum) fiili, erkek cinsiyetli bir fiildir ve “-ს” ekiyle çekimlenerek “მიყვარს” (seviyorsun) olur. “მიყვარს” (seviyorum) fiili ise, dişi cinsiyetli bir fiildir ve “-ა” ekiyle çekimlenerek “მიყვარს” (seviyorsun) olur.

Gürcüce’de, çok sayıda ek ve önek bulunmaktadır. Ekler, isimlere ve fiillere eklenerek, kelimelerin anlamını değiştirirler. Önekler ise, fiillere eklenerek, fiillerin anlamını değiştirirler.

Gürcücenin Edebiyatı

Gürcüce, zengin bir edebiyata sahiptir. Gürcü edebiyatının en önemli isimleri arasında Şota Rustaveli, İlia Çavçavadze ve Akaki Tsereteli yer almaktadır.

Şota Rustaveli, 12. yüzyılda yaşamış bir Gürcü şairdir. Rustaveli’nin en önemli eseri, “Kaplan Postlu Şövalye” adlı destandır. “Kaplan Postlu Şövalye”, Gürcü edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir.

İlia Çavçavadze, 19. yüzyılda yaşamış bir Gürcü şair ve yazar


Yayımlandı

kategorisi