güruh nedir

Güruh

Güruh, belirli bir amaç veya çıkarı paylaşan kişilerin oluşturduğu büyük bir topluluktur. Genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır ve kontrol edilemeyen veya düzensiz bir kalabalığı ifade eder. Ancak, güruhlar olumlu amaçlar için de kullanılabilir ve toplumda önemli bir rol oynayabilirler.

Güruhların Özellikleri

 • Büyük bir topluluktur.
 • Belirli bir amaç veya çıkarı paylaşır.
 • Genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır.
 • Kontrol edilemeyen veya düzensiz bir kalabalığı ifade eder.
 • Ancak, olumlu amaçlar için de kullanılabilir.
 • Toplumda önemli bir rol oynayabilir.

Güruhların Türleri

Güruhlar, amaçlarına, yapısına ve büyüklüğüne göre farklı türlere ayrılabilirler.

 • Amaçlarına göre:
  • Siyasi güruhlar
  • Ekonomik güruhlar
  • Sosyal güruhlar
  • Kültürel güruhlar
  • Dini güruhlar
 • Yapısına göre:
  • Örgütlü güruhlar
  • Örgütlenmemiş güruhlar
 • Büyüklüğüne göre:
  • Küçük güruhlar
  • Büyük güruhlar

Güruhların Oluşumu

Güruhlar, çeşitli faktörlerin etkisiyle oluşabilir. Bu faktörler şunlardır:

 • Ortak amaç veya çıkar: İnsanlar, belirli bir amaç veya çıkarı paylaştıklarında, bir araya gelerek bir grup oluşturabilirler.
 • Benzerlik: İnsanlar, birbirleriyle benzerlik gösterdiklerinde, bir araya gelerek bir grup oluşturabilirler. Bu benzerlik, fiziksel özellikler, ilgi alanları, değerler veya inançlar gibi çeşitli faktörlere dayanabilir.
 • Yakınlık: İnsanlar, birbirlerine yakın yaşadıklarında veya çalıştıklarında, bir araya gelerek bir grup oluşturabilirler.
 • Dış tehdit: İnsanlar, dışarıdan bir tehdit altında olduklarını hissettiklerinde, bir araya gelerek bir grup oluşturabilirler.

Güruhların İşlevi

Güruhlar, toplumda çeşitli işlevler yerine getirirler. Bu işlevler şunlardır:

 • Sosyalleşme: Güruhlar, bireylerin toplumun değerlerini, inançlarını ve davranış biçimlerini öğrenmelerine yardımcı olur.
 • Destek: Güruhlar, bireylere destek ve güvenlik sağlar.
 • Kimlik: Güruhlar, bireylere bir kimlik duygusu verir.
 • Güç: Güruhlar, bireylere güç ve etki sağlar.
 • Değişim: Güruhlar, toplumda değişim yaratabilir.

Güruhların Olumsuz Yönleri

Güruhlar, olumsuz yönleri de olabilir. Bu olumsuz yönler şunlardır:

 • Önyargı ve ayrımcılık: Güruplar, önyargı ve ayrımcılığa yol açabilir.
 • Şiddet: Güruplar, şiddete yol açabilir.
 • Manipülasyon: Güruplar, bireyleri manipüle etmek için kullanılabilir.
 • Kontrol: Güruplar, bireyleri kontrol etmek için kullanılabilir.

Güruhların Yönetimi

Güruhların olumsuz yönlerini önlemek ve olumlu yönlerini desteklemek için, grupların yönetilmesi gerekir. Grupların yönetimi, şunları içerir:

 • Açık iletişim: Grupların yönetiminde, açık iletişim çok önemlidir. Grup üyeleri, birbirleriyle açıkça ve dürüstçe iletişim kurmalıdır.
 • Katılım: Grupların yönetiminde, katılım da çok önemlidir. Grup üyeleri, karar alma süreçlerine katılmalıdır.
 • Çatışma çözümü: Grupların yönetiminde, çatışma çözümü de önemlidir. Grup üyeleri arasında çatışmalar ortaya çıktığında, bu çatışmalar sağlıklı bir şekilde çözülmelidir.
 • Liderlik: Grupların yönetiminde, liderlik de önemlidir. Grup liderleri, grup üyelerine örnek olmalı ve onları doğru yolda yönlendirmelidir.

Sonuç

Güruhlar, toplumun önemli bir parçasıdır. Olumlu amaçlar için kullanılabilirler ve toplumda önemli bir rol oynayabilirler. Ancak, olumsuz yönleri de olabilir. Bu olumsuz yönleri önlemek ve olumlu yönlerini desteklemek için, grupların yönetilmesi gerekir.


Yayımlandı

kategorisi