gusül nedir

Gusül Nedir?

Gusül, İslam dininde belirli durumlarda yapılması gereken bir temizlenme ibadetidir. Gusül, vücudun tamamının su ile yıkanmasıdır. Gusül, kişinin cünüp olması, hayız veya nifas görmesi, ölüye dokunması veya gusül gerektiren başka bir durumla karşılaşması durumunda yapılır.

Guslün Farzları

Guslün farzları şunlardır:

 • Vücudun tamamının su ile yıkanması
 • Suyun vücudun her yerine ulaşması
 • Suyun vücuttan akması
 • Suyun temiz olması
 • Suyun gusül için yeterli miktarda olması

Guslün Sünnetleri

Guslün sünnetleri şunlardır:

 • Gusle başlamadan önce niyet etmek
 • Gusle besmele ile başlamak
 • Gusül sırasında vücudu üç defa yıkamak
 • Gusül sırasında vücudu sağ el ile yıkamak
 • Gusül sırasında vücudu önce sağ taraftan, sonra sol taraftan yıkamak
 • Gusül sırasında vücudu önce baştan, sonra ayaklara doğru yıkamak
 • Gusül sırasında vücudu sabun veya şampuan ile yıkamak
 • Gusül sırasında vücudu temiz bir havlu ile kurulamak

Guslün Vacipleri

Guslün vacipleri şunlardır:

 • Gusül sırasında ağzı ve burnu üç defa su ile çalkalamak
 • Gusül sırasında kulakların içini üç defa su ile temizlemek
 • Gusül sırasında saçları üç defa su ile yıkamak
 • Gusül sırasında sakalı üç defa su ile yıkamak
 • Gusül sırasında ayakları üç defa su ile yıkamak

Guslün Meşruiyyeti

Guslün meşruiyeti Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hadislerinde yer almaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de guslün farziyeti şu ayette belirtilmektedir:

“Ey iman edenler! Cünüp olduğunuz zaman -yolculukta olmanız hali müstesna- yıkanın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz yahut biriniz abdest bozduktan sonra veya kadınlara dokunup da su bulamadıysanız temiz toprakla teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok merhametlidir.” (Maide suresi, 6. ayet)

Hz. Peygamber (s.a.v.) de guslün farziyetini şu hadislerinde belirtmiştir:

“Cünüp olan kimse gusletmedikçe namaz kılamaz.” (Buhari, Gusül, 1)

“Hayız gören kadın gusletmedikçe namaz kılamaz.” (Buhari, Hayız, 1)

“Nifas gören kadın gusletmedikçe namaz kılamaz.” (Buhari, Nifas, 1)

Guslün Hikmetleri

Guslün hikmetleri şunlardır:

 • Gusül, kişinin bedenini ve ruhunu temizler.
 • Gusül, kişiyi ibadete hazırlar.
 • Gusül, kişiyi günahlardan arındırır.
 • Gusül, kişiye sağlık ve sıhhat verir.
 • Gusül, kişiye huzur ve sükunet verir.

Gusül Nasıl Yapılır?

Gusül, şu şekilde yapılır:

 1. Gusle başlamadan önce niyet edilir.
 2. Gusle besmele ile başlanır.
 3. Gusül sırasında vücut üç defa yıkanır.
 4. Gusül sırasında vücut sağ el ile yıkanır.
 5. Gusül sırasında vücut önce sağ taraftan, sonra sol taraftan yıkanır.
 6. Gusül sırasında vücut önce baştan, sonra ayaklara doğru yıkanır.
 7. Gusül sırasında vücut sabun veya şampuan ile yıkanır.
 8. Gusül sırasında vücut temiz bir havlu ile kurula

Yayımlandı

kategorisi