güven sözlük anlamı nedir?

Sözlükte güven kelimesinin manası:

  1. Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
    Örnek: ... Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır. Anayasa
  2. Yüreklilik, cesaret.
  3. Hastanın, sorunlarının çözümünde sağaltımcıyle olumlu sonuçlara varabileceği konusundaki inancı.
  4. 1. korku ve kuşku duygusundan uzak. 2. inanma ve bağlanma duygusu. 3. yüreklilik, cesaret.
  5. Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, sevinç, mutluluk.

güven ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları