Güvenceli Fiyat ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Güvenceli Fiyat" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Güvenceli Fiyat" ne demek?

 1. Devletin üreticileri korumak amacıyla malın piyasa fiyatı, hangi düzeyde oluşursa oluşsun, üreticinin eline geçmesini güvence altına aldığı fiyat.

 2. Aracı dağıtım kuruluşlarının ellerinde mal stoku varken toptan satış fiyatının düşmesi durumunda üreticinin aradaki farkı karşılayacak biçimde verdiği fiyat.

Güvenceli Fiyat nedir? İlişkili sözcükler

 • üretici Fiyatı: Bir birim malın üretiminde kullanılan üretim faktörlerine yapılan ödemelerle hesaplanan fiyat, diğer bir deyişle bir birim mal karşılığı üreticinin eline geçen para miktarı. devamı...
 • Dışalım Kaldıraç Vergisi: Tarımsal destekleme programları çerçevesinde, dışalıma konu malların dünya fiyatlarının iç fiyatlardan düşük olması durumunda, yurtiçi üreticileri korumak amacıyla söz konusu malların dışalımından aradaki fiyat farkı kadar alınan değişken vergi. Bu vergi, AB’de üçüncü ülkelerden dışalımı yapılan bazı tarım ürünlerinde dünya fiyatı ile eşik fiyat arasındaki fark kadar alınmaktadır. krş. dışsatım kaldıraç vergisi, dışsatımda fiyat farkı devamı...
 • Dışsatımda Fiyat Farkı ödemesi: Tarımsal destekleme programları çerçevesinde dışsatıma konu malların yurtiçi fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olması durumunda, söz konusu malların dışsatımına aradaki fiyat farkı kadar devlet tarafından yapılan ödeme. krş. dışsatım prelevmanı, dışsatımda vergi iadesi devamı...
 • Fiyat Farkı: Bir malın ya da menkul kıymetin cari fiyatıyla gelecek future fiyatı arasındaki fark. Bk. değişik eder devamı...
 • Güvenceli Satış: Belirli bir süre içinde perakendecinin satamadığı malları teslim aldığı biçimde geri vermesi durumunda, mal bedelinin geri ödenmesi koşuluyla üreticinin yaptığı satış. devamı...
 • Ihracatta Fiyat Farkı Iadesi: Bk. dışsatımda fiyat farkı ödemesi devamı...
 • Destekleme Fiyatı: Tarımsal ürün fiyatlarının belli bir düzeyin altına düşmesini önlemek için hükümet tarafından belirlenen ve ürün alım garantisi verilen fiyat. devamı...
 • Markup: Alış ile satış fiyatlan arasındaki fark Fiyat yükselişi. devamı...
 • Fiyat Yapıcı: Malına ilişkin fiyatı belirleme gücüne sahip işletme. krş. fiyat alıcı, fiyat önderliği devamı...
 • Taban Fiyat: Bir mal veya üretim faktörünün devlet tarafından belirlenen alınıp satılabileceği en düşük fiyat. Bu fiyat devlet müdahalesinin olmadığı durumda oluşacak piyasa fiyatının üstündeki bir fiyattır. devamı...

Güvenceli Fiyat ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.