güvenceli fiyat sözlük anlamı nedir?

Sözlükte güvenceli fiyat kelimesinin manası:

  1. Devletin üreticileri korumak amacıyla malın piyasa fiyatı, hangi düzeyde oluşursa oluşsun, üreticinin eline geçmesini güvence altına aldığı fiyat.
  2. Aracı dağıtım kuruluşlarının ellerinde mal stoku varken toptan satış fiyatının düşmesi durumunda üreticinin aradaki farkı karşılayacak biçimde verdiği fiyat.

güvenceli fiyat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları