h index nedir

h İndeksi Nedir?

h indeksi, bir araştırmacının bilimsel yayınlarının etkisini ve üretkenliğini ölçmek için kullanılan bir bibliyometrik göstergedir. Bir araştırmacının h indeksi, h sayıda yayınının en az h kez atıf alması anlamına gelir. Örneğin, bir araştırmacının h indeksi 10 ise, bu araştırmacının 10 yayını en az 10 kez atıf almıştır.

h indeksi, ilk olarak 2005 yılında Jorge E. Hirsch tarafından önerilmiştir. Hirsch, h indeksinin, bir araştırmacının bilimsel etkisini ve üretkenliğini ölçmek için kullanılan diğer bibliyometrik göstergelerden daha iyi bir gösterge olduğunu savunmuştur.

h İndeksinin Hesaplanması

h indeksi, bir araştırmacının yayınlarının atıf sayılarına göre sıralanmasıyla hesaplanır. Daha sonra, sıralanan yayınların atıf sayıları toplanır ve en az h sayıda yayın en az h kez atıf alana kadar bu işlem devam eder. Örneğin, bir araştırmacının 10 yayını varsa ve bu yayınların atıf sayıları sırasıyla 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 ise, bu araştırmacının h indeksi 5’tir.

h İndeksinin Önemi

h indeksi, bir araştırmacının bilimsel etkisini ve üretkenliğini ölçmek için kullanılan önemli bir bibliyometrik göstergedir. h indeksi, bir araştırmacının yayınlarının kalitesini ve etkisini gösterir. Ayrıca, h indeksi, bir araştırmacının bilimsel alandaki konumunu ve itibarını da gösterir.

h İndeksinin Sınırlamaları

h indeksi, bir araştırmacının bilimsel etkisini ve üretkenliğini ölçmek için kullanılan önemli bir bibliyometrik gösterge olmakla birlikte, bazı sınırlamaları da vardır. h indeksinin en önemli sınırlamalarından biri, yayınların atıf sayılarının zamanla değişebilmesidir. Bu nedenle, bir araştırmacının h indeksi de zamanla değişebilir.

h indeksinin bir diğer sınırlaması ise, yayınların atıf sayılarının araştırma alanına göre değişebilmesidir. Örneğin, tıp alanındaki yayınlar, sosyal bilimler alanındaki yayınlardan daha fazla atıf almaktadır. Bu nedenle, tıp alanındaki bir araştırmacının h indeksi, sosyal bilimler alanındaki bir araştırmacının h indeksinden daha yüksek olabilir.

Sonuç

h indeksi, bir araştırmacının bilimsel etkisini ve üretkenliğini ölçmek için kullanılan önemli bir bibliyometrik göstergedir. h indeksi, bir araştırmacının yayınlarının kalitesini ve etkisini gösterir. Ayrıca, h indeksi, bir araştırmacının bilimsel alandaki konumunu ve itibarını da gösterir. Ancak, h indeksinin bazı sınırlamaları da vardır. Bu sınırlamaların farkında olmak ve h indeksini yorumlarken dikkatli olmak önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi