Haber Stüdyosu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Haber Stüdyosu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Haber Stüdyosu" ne demek?

 1. Ses düzeni, ses geçirmezlik özelliği ile radyo ve televizyon vb. yayın organlarında yalnız haber okunmak için ayrılmış özel bölüm veya oda.
 2. Bk. haber işliği

Haber Stüdyosu nedir? İlişkili sözcükler

 • Newscasting: Haber yayıncılığŸı, haber yayını, haberlerin radyo veya televizyon programında sunulması devamı...
 • Mantıkça Yüklem Veya Haber: “Gelen budur” veya “İyi olan budur” sözlerinde GRAMATİKAL HABER (Attribut grammatical) “bu” zamiri olduğu halde bu cümleler “Bu geldi” ve “Bu iyidir” değerinde olduğundan mantıkça, “Gelen” sözü yüklem, “iyi olan” sözü de haber sayılır. Bunlara DUYGUCA YÜKLEM veya HABER (Pr. ou Attr. pyshologique) de denir. devamı...
 • Haber Filmi Sineması: Yalnız haber filmleri gösteren sinema salonu. devamı...
 • Radio: Önek radyo veya radyum kuvvetiyle yayılan. Radyodan yayınlamak, telsizden yayınlamak, röntgen çekmek, radyografi yapmak, radyoterapi uygulamak, ışın tedavisi uygulamak devamı...
 • Kitle Iletişim Araçları: Radyo, televizyon, dergi, gazete gibi basın, yayın organlarının tümü, medya. devamı...
 • Görsel Işitsel Araçlar: Hem görme hem işitme duyularını aynı zamanda etkileyen, görsel-işitsel eğitimde kullanılan araçlar; görsel araçlar ile işitsel araçların bileşimi. (Bunların başında sesli filmler (sinema) ile televizyon yayını (televizyon) gelir.görsel-işitsel araçların başlıcaları şunlardır: Film gösterici, saydam resim gösterici, mıknatıslı görüntü aygıtı, televizyon almacı, radyo, kapalı yayın düzeni, ses aygıtı, plakçalar, dil işlemeliği, film kutucuğu, televizyon kutucuğu). devamı...
 • Haber Filmi: Haber özelliği gösteren günlük önemli olayları ortaya çıktıkları anda saptayan, belirli aralıklarla piyasaya sürülen, sinema ve televizyonlarda gösterilen belgesel film çeşidi. devamı...
 • Dramatize Etmek: (bir yazın yapıtını) radyo, televizyon ya da sahne oyunu biçimine getirmek. 1) bir edebî eseri radyo, televizyon veya sahne oyunu biçimine getirmek; 2) mec. bir olayı olduğundan daha acıklı, abartılı devamı...
 • Radyolink: Radyo, telefon, televizyon, teleks vb. iletişim araçlarının kablo bağlantısı olmaksızın, istasyonlar arasında veya stüdyo ile verici istasyon arasında yüksek frekanslı radyo dalgaları ile bağlantı kurmasına yarayan sistem. Bk. telsiz bağlantısı devamı...
 • Buttes Chaumont Okulu: Fransız Radyo-Te-levizyon Kurumu’nun Paris yakınındaki Buttes-Chaumont’da bulunan işliklerinde, André Falk yönetiminde çalışan televizyon oyunları bölümü için kullanılan terim. Bu okulun amacı, eldeki olanaklardan (görünçlük oyunları, filmler, televizyon filmleri) yararlanarak, en kısa zamanda televizyona özgü, salt televizyon nitelikleri taşıyan oyunlar gerçekleştirmek, televizyon türleri oluşturmak, televizyon deyişi yaratmaktı. Fransız televizyonunun emekleme çağına rastlayan bu çalışmalar 1956’dan 1965’e devamı...

Haber Stüdyosu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.