Haberleşmek ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Haberleşmek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Haberleşmek" ne demek?

 1. Karşılıklı olarak haber alıp vermek, iletişmek, muhabere etmek.

Haberleşmek nedir? İlişkili sözcükler

 • Denounce: İhbar etmek, haber vermek, ifşa etmek Mukavele veya anlaşmanın fesholunacağını haber vermek devamı...
 • Prophesy: Gelecekten haber vermek, önceden haber vermek, kehanette bulunmak, vahiyle haber vermek Kehanette bulunmak, keramet göstermek, önceden haber vermek, gaipten haber vermek devamı...
 • Divine: Tanrı ile ilgili tanrı bilime ait, ilâhi, kutsal, göksel, tanrısal Fevkalade, mükemmel, fevkalade, mükemmel, ala devamı...
 • Report: Söylemek, anlatmak, nakletmek Rapor vermek veya yazmak devamı...
 • Warn: İkaz etmek, uyarmak, tehlikeyi haber vermek Önceden haber vermek devamı...
 • Advising: Öğüt vermek, nasihat etmek, öğütlemek, tavsiye etmek, akıl vermek, fikir vermek, haber vermek, bildirmek, uyarmak Tavsiye edici devamı...
 • Kısa Haberler: Haber izlencesinin başında ya da bu izlenceden ayrı olarak tek başına, özet olarak verilen haberler. devamı...
 • Authorize: [authorize (Amer.) ] yetki vermek, ruhsat vermek, izin vermek, onaylamak Yetki vermek, saIâhiyet vermek devamı...
 • Declare: Açıklamak, beyan etmek, ifade vermek, ilan etmek, bildirmek; fikrini belirtmek, deklarasyon yapmak; afişe etmek İlân etmek, beyan etmek, ifade etmek, ortadan söylemek, alenen söylemek devamı...
 • Kitle Haberleşmesi: Kitle iletişimi. Bk. yığınsal iletişim devamı...

Haberleşmek ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.