haddi büluğ sözlük anlamı nedir?


Sözlükte haddi büluğ kelimesinin manası:

  1. Büluğa erme yaşı. Teklif-i İlahinin başladığı, namaz ve oruç gibi dini emirleri ifaya başlanılan yaş. (Osmanlıca'da yazılışı: hadd-i büluğ)

haddi büluğ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları