haddi evsat sözlük anlamı nedir?


Sözlükte haddi evsat kelimesinin manası:

  1. Man: Hadd-i asgar ile hadd-i ekberden çıkartılan diğer bir hüküm veya netice. Mesela: Alem hadistir. Bunu, bu davayı isbat için: "Çünkü: Alem mütegayyerdir ve her mütegayyer hadistir" dediğimizde: Alem, "hadd-i asgar"; hadis, "hadd-i ekber", mütegayyer, "hadd-i evsat" olur. (Osmanlıca'da yazılışı: hadd-i evsat)

haddi evsat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları