hakim kelimesinin eş anlamlısı nedir

Hakim Kelimesinin Eş Anlamlısı

Hakim kelimesi, bir mahkemede adaleti sağlamakla görevli olan kişiyi ifade eder. Hakim, davaları dinler, delilleri değerlendirir ve karar verir. Hakim kelimesinin eş anlamlısı olarak “yargıç” kelimesi kullanılır.

Yargıç Kelimesinin Anlamı ve Kullanımı

Yargıç kelimesi, bir mahkemede adaleti sağlamakla görevli olan kişiyi ifade eder. Yargıç, davaları dinler, delilleri değerlendirir ve karar verir. Yargıç kelimesi, hakim kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılır.

Yargıç kelimesi, genellikle mahkemelerde görev yapan kişiler için kullanılır. Ancak, yargıç kelimesi, mahkeme dışında da kullanılabilir. Örneğin, bir yarışmada jüri üyesi olan kişiye de yargıç denebilir.

Yargıç kelimesi, genellikle olumlu bir anlamda kullanılır. Ancak, bazı durumlarda yargıç kelimesi olumsuz bir anlamda da kullanılabilir. Örneğin, bir kişinin çok eleştirel olması durumunda, ona “yargıç” denebilir.

Yargıç Kelimesinin Örnek Cümlelerde Kullanımı

 • Yargıç, davayı dinledikten sonra kararını verdi.
 • Yargıç, sanığı suçlu buldu ve ona ceza verdi.
 • Yargıç, davayı adil bir şekilde yönetti.
 • Yargıç, davayı tarafsız bir şekilde değerlendirdi.
 • Yargıç, kararını verirken hukuku esas aldı.

Yargıç Kelimesinin Eş Anlamlıları

 • Hakim
 • Kadı
 • Müneccimbaşı
 • Reis
 • Başkan
 • Rektör
 • Dekan
 • Müdür
 • Amiri
 • Şef

Yargıç Kelimesinin Zıt Anlamlıları

 • Sanık
 • Davalı
 • Davacı
 • Şikayetçi
 • Tanık
 • Bilirkişi
 • Avukat
 • Savcı
 • Polis
 • Jandarma

Yargıç Kelimesinin Kökeni

Yargıç kelimesi, Arapça “hakim” kelimesinden gelir. Hakim kelimesi, “hükmetmek” anlamına gelen “hakam” kökünden türemiştir. Hakim kelimesi, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.

Yargıç Kelimesinin Kullanım Alanları

Yargıç kelimesi, genellikle mahkemelerde görev yapan kişiler için kullanılır. Ancak, yargıç kelimesi, mahkeme dışında da kullanılabilir. Örneğin, bir yarışmada jüri üyesi olan kişiye de yargıç denebilir.

Yargıç kelimesi, genellikle olumlu bir anlamda kullanılır. Ancak, bazı durumlarda yargıç kelimesi olumsuz bir anlamda da kullanılabilir. Örneğin, bir kişinin çok eleştirel olması durumunda, ona “yargıç” denebilir.

Sonuç

Yargıç kelimesi, bir mahkemede adaleti sağlamakla görevli olan kişiyi ifade eder. Yargıç kelimesi, hakim kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılır. Yargıç kelimesi, genellikle olumlu bir anlamda kullanılır. Ancak, bazı durumlarda yargıç kelimesi olumsuz bir anlamda da kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi