Hakkın Iyesine Dönmesi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Hakkın Iyesine Dönmesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hakkın Iyesine Dönmesi" ne demek?

 1. Akçalı hakkın, amacın ortadan kalkması ya da sürenin bitimi ile iye tarafından kullanılabilir duruma gelmesi.

Hakkın Iyesine Dönmesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Emilme: Emilmek işi. Herhangi bir boşlukta toplanan sıvı, kan veya irinin doku tarafından emilerek ortadan kalkması. devamı...
 • Ayırıcı Niteliğin Yok Olması: Zamanla bir markanın ayırıcı niteliğinin ortadan kalkması ve o markanın bir mal durumuna gelmesi (Frigidaire’in buzdolabı yerine kullanılıp marka olduğunun düşünülmemesi gibi). devamı...
 • Sürtünme Gelimi: Çekim gücünün, uzaklığın ve sürenin sınırlayıcı etkileriyle uzamda devinmenin pahalı duruma gelmesi. devamı...
 • Kurumsal Döngücülük: Toplumsal kurumların ortaya çıkma, etkin işleme, etkisizleşme ve ortadan kalkma aşamalarından kurulu, döngü biçiminde bir yaşam sürecinden geçtikleri görüşü. devamı...
 • Davanın Düşmesi: Sanığın ölmesi, zaman aşımı, genel bağışlama, kişisel yakınmaya bağlı davalarda davacının isteminden vazgeçmesi ya da yasada gösterilen belirli nedenlerin gerçekleşmesi üzerine davanın ortadan kalkması. devamı...
 • Anjiyotensinojen: Karaciğerde oluşan, molekül ağırlığı 55000 dalton olan, plazmada alfa-2 globulin yapısında ve renin enzimi tarafından anjiyotensin I’e dönüştürülen, kan basıncını artıran renin-anjiyotensin mekanizmasının bir parçası olan bir protein. devamı...
 • Gevreme: Gevremek işi. Filmin, jelatinindeki nemin ve esnekleştirici özdeğin yitimi sonucu kolaylıkla kırılabilir duruma gelmesi. devamı...
 • Raudive Sesler: tam sessizlik anında, manyetik kaydedici tarafından kaydedilen ve yalnızca kayıt cihazı çalıştırıldığında duyulan anlaşılabilir net sesler. bu fenomen konstantin raudive tarafından keşvedilmiştir. devamı...
 • Kamuya Maletme: Yasalarda belirtilen koşullarla bir yapıtı kamu tarafından kullanılabilecek duruma getirme. devamı...
 • Sona Erme: Hitâm, zevâl (bk. bitim, ortadan kalkma). devamı...

Hakkın Iyesine Dönmesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.