hal aykırılığı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hal aykırılığı kelimesinin manası:

  1. Mantığın gerektirdiği halden başka bir isim halinin kullanılır olması: bıkmak, usanmak, gına gelmek fiillerinin -den halinde nesne almaları yanında doymak fiilinin -e hali istemesihal aykırılığı sayılabilir.

hal aykırılığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları