halifei ruyi zemin

  1. Yeryüzünün halifesi manasına gelen bu tabir, Yavuz Sultan Selim Han’dan sonra Osmanlı Padişahları hakkında kullanılmıştır. (Osmanlıca’da yazılışı: halife-i ruy-i zemin)


Yayımlandı

kategorisi