halik i tufeyl sözlük anlamı nedir?

Sözlükte halik i tufeyl kelimesinin manası:

  1. Bk. asalakkıran

halik i tufeyl ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları