Halk Yapıcılığı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Halk Yapıcılığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Halk Yapıcılığı" ne demek?

 1. Halkın geleneksel yollardan öğrenerek uyguladığı yapıcılık türü. bk. yapıcılık, krş. halk giysisi, halk sanatı, halk el sanatı.

Halk Yapıcılığı nedir? İlişkili sözcükler

 • Halk Aşçılığı: Halkın geleneksel yollardan öğrenerek uyguladığı, değişik bölgelere göre ayrılıklar gösteren aşçılık türü. krş. halk giysisi. devamı...
 • Halk Zanaatı: Demircilik, bakırcılık, kalaycılık, urgancılık, testicilik vb. ileri düzeydeki geleneksel halk uğraşılarından herbiri. bk. halk sanatı, halk el sanatı. devamı...
 • Halk El Sanatı: Halk kültüründe yetenekli kişilerin uğraşısı olan ve ince el işçiliği isteyen geleneksel sanat türü. devamı...
 • Halk Müziği: Yazılı hiçbir kurala dayanmadan yalnızca işitme yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılan, halkın ortak malı olan geleneksel müzik türü, folk müziği. Yazılı hiçbir kuram, kural ve öğretiye dayanmadan, yalnızca işitme yoluyla öğrenilerek devamı...
 • Halk Havabilgisi: Halkın, hava olaylarını yerel deneyimlerine dayanarak değerlendirmesi, yorumlaması, sonuçlar çıkarması, birtakım mutlu ve mutsuz olaylara önbelirti saymasıyla ilgili geleneksel inançları, bunlara dayalı bilgi ve uygulamaları, bk. halk bitkibilimi, halk hayvanbilimi, halk yıldızbilimi, yıldızbilim, bakı. devamı...
 • Halk Sağaltıcılığı: Halkın, sayrılıkların nedenleri, belirtileri, süreleri konusundaki görüş ve inanışlarıyla sayrılıkları geçirmek ve onları sağaltmak için kullandıkları yöresel ilâçların, büyüsel ve geleneksel işlemlerin, uygulamaların tümü. devamı...
 • Halk Kültürü: Halkın, geleneksel yollarla edinmiş olduğu geçmiş çağların kültürüyle, kendisinin yarattığı bugünün kültürü ve dış ülkelerden ödünç alarak benimsediği yabancı kültürden oluşan karma kültür, bk. halk yaşantısı, krş. aydın kültürü. devamı...
 • Düşyorum: Halkın, düşlere dayanarak kişi, nesne ve olayların geçmiş ya da gelecekleriyle ilgili olarak yaptığı geleneksel yorumlar, bk. halkbilgisi. krş. halk bitkibilimi, halk hayvanbilimi, halk havabilimi, halk yıldızbilimi, bakı. devamı...
 • Içli Dışlılık: İçli dışlı olma durumu Örnek: Sanatçı ile halk bu içli dışlılığı, sanatçıya karşı gösterilen bu olağanüstü saygıyı… H. Taner devamı...
 • Halk Günbilgisi: Halkın, bir yıl içinde arka arkaya gelen günlerle toplumsal, ekonomik, kültürel, dinsel ve büyüsel oluşumları saptamak amacıyla kullandığı geleneksel bilgi ve uygulamaları, bk. yıldızbilim. devamı...

Halk Yapıcılığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.