Halka Açıklık Oranı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Halka Açıklık Oranı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Halka Açıklık Oranı" ne demek?

 1. Halka sunulmuş hisse senetlerinin nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam nominal değerlerine oranı.

Halka Açıklık Oranı nedir? İlişkili sözcükler

 • Dışa Açıklık Oranı: Bir ülkenin dışalım ve dışsatım değerleri toplamının milli gelire oranı. devamı...
 • Etken Koruma Oranı: İşlenmiş dışalım malı üzerindeki nominal tarife oranının yanı sıra, dışalım girdileri üzerindeki nominal tarife oranını da dikkate alarak yerli mala sağlanan gerçek koruma düzeyini gösteren oran. İşlenmiş mal değeri içindeki dışalım girdi oranı ne kadar azsa ve dışalım girdileri üzerindeki nominal tarife oranı ne kadar düşükse etken koruma o kadar büyük olur. krş. nominal koruma devamı...
 • Arıtım Oranı: Eldeki değerlerin kısa süreli borçlara oranı, (likidite oranı = paralar+alacaklar+serbest taşınır mallar toplamının kısa önelli borçlara bölünmesiyle bulunur. Bu oranın 1 /1 in üzerinde olması girişimin kısa önelli borçlarının tamamının para ve ivedilikle paraya çevrilebilen değerlerle karşılanabileceğini gösterir). devamı...
 • Bedelli Hisse Dağıtımı: Sermaye artırımına giden bir anonim şirkette hissedarlara, çıkartılan hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden satışının teklif edilmesi. devamı...
 • Fisher Denklemi: Nominal faiz oranının reel faiz oranıyla beklenen enflasyon oranının toplamına eşit olduğunu gösteren ve Irving Fisher tarafından türetilen denklem. devamı...
 • Kar Payı Oranı: Dağıtılacak hisse başına kârın, hisse senedinin cari fiyatına bölümüyle hesaplanan oran. devamı...
 • Fiyat Kar Payı Oranı: Hisse senedi fiyatının, bir önceki yıl hisse başı kâr payına bölünmesiyle hesaplanan ve hissenin getirisini gösteren oran. devamı...
 • özel Yerleştirim: Bir şirket tarafından çıkarılan tahvil veya hisse senetlerinin halka değil, doğrudan kurumsal yatırımcılara veya yatırım şirketlerine satılması. devamı...
 • Borç Oranı: İşletmenin toplam borcunun toplam varlıklarına oranı. devamı...
 • Birincil Piyasa Aracıları: Hisse senedi, tahvil gibi menkul değerlerin ilk defa halka sunumunda aracılık eden kurumlar. devamı...

Halka Açıklık Oranı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.