halkbilim ürünlerinin geçişimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte halkbilim ürünlerinin geçişimi kelimesinin manası:

  1. Halkbilim olay ve ürünlerinin geçmiş çağlardan günümüze; bir toplumsal bölükten diğer toplumsal bölüğe geçişi.

halkbilim ürünlerinin geçişimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları