Halkerki ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Halkerki" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Halkerki" ne demek?

 1. (Yun. demokratia, demos = halk, kratos = erk, egemenlik) : 1- Halkın kendisini yönetmesi ya da halkın halk adına yönetilmesi. // Bu yönetimde hükümet, gücünü yurttaşların tümünü içine alan halkın istencinden alır. Hükümet ve devlet işlerinin yürütülmesi, ya yurttaşların tümünün toplanmasıyle (eski Yunan kent-devletlerinde olduğu gibi) ya da doğrudan doğruya halkın seçtiği temsilciler ya da görevliler eliyle olur. 2- İnsanın saygınlığına değer veren; kişilerin karşılıklı anlayış içinde birbirlerine özgürlük tanımalarını ve bütün için sorumluluk duymalarını birlikte yaşamanın temeli olarak alan yaşama biçimi.

Halkerki nedir? İlişkili sözcükler

 • Halk Yıldızbilimi: Halkın bilinmeyeni çözmek amacıyla yıldızlarla ilgili olarak kullandığı yöntem ve uygulamaları konu alan bilim dalı. bk. halkbilgisi. krş. halk bitkibilimi, halk hayvanbilimi, halk havabilgisi, yıldızbilim, bakı, düşyorum. devamı...
 • Ağır Suç: Bilerek ve kötü bir amaçla işlenen ve kişilerin ya da toplumun türesini doğrudan doğruya bozmaları nedeniyle, cezaları ağır olarak gösterilen suçlar. devamı...
 • Yahudisevmezlik: Bir ülke halkına genel olarak tanınmakta olan toplumsal ve yasal haklardan Yahudi kökenli yurttaşların yararlanmasına sözle ya da eylemle karşı koyma. 2-Genel olarak: Yahudilerin azınlık olarak bulundukları toplumlarda Yahudi ekininin o toplumun gönencine aykırı olduğu gerekçesiyle aşağılanması. devamı...
 • Kardeş Kavgası: Yakın ilişki içinde bulunanlar arasında çıkan anlaşmazlık. Bir ülkede yurttaşların birbirlerine karşıt düşüncelerinden doğan silahlı çatışma. devamı...
 • Düşyorum: Halkın, düşlere dayanarak kişi, nesne ve olayların geçmiş ya da gelecekleriyle ilgili olarak yaptığı geleneksel yorumlar, bk. halkbilgisi. krş. halk bitkibilimi, halk hayvanbilimi, halk havabilimi, halk yıldızbilimi, bakı. devamı...
 • Demagoji: Bir kimsenin, bir grubun duygularını kamçılayarak abartılı veya gerçek dışı sözler söyleyip onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı Örnek: Her birimiz birer yurttaş olarak iktidarın da, muhalefetin de özü bırakıp ayrıntı ile, ciddi ve yapıcı tartışmayı bırakıp demagoji ile uğraşmasına karşı çıkmak zorundayız. H. Taner devamı...
 • Mercekten: Bazı alıcılarda, doğrudan doğruya alıcı merceğinden gelen görüntüyü alan yansımalı bakaç. Alıcının merceği ardında yer alan, dolayısıyla, filmle aynı ölçüde ışık alabilen ışıkölçer. (Özdevinimli alıcılardaki bu ışıkölçer, ışık düzengecinin ayar devamı...
 • Birader: Erkek kardeş. Masonların birbirlerine verdikleri ad. devamı...
 • çıvgar: Çift sürmekte veya araba çekmekte olan hayvanlara yardımcı olarak koşulan hayvan. Yağlı güreşte ve karakucakta birinciliği kazanmaması istenilen güreşçinin yenilmesi ya da berabere kalmasını sağlamak amacıyla öteki güreşçilerin aralarında anlaşıp devamı...
 • özdeksel Halkbilim: Halkbilimin temelini oluşturan iki ana kültürden biri olan tinsel kültürün dışında kalan özdeksel nitelikteki kültürlerin tümünü konu alan halkbilim türü. bk. kültür, halk kültürü, halk sanatı, halk yapıntısı. devamı...

Halkerki ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.