Ham Madde ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ham Madde" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ham Madde" ne demek?

 1. Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu.

 2. Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan hasat, kesim, sağım, avlama, toplama sonucu elde edilen ürün.

 3. Karma yemlerde kullanılan yem maddeleri.

 4. Ambalaj malzemesi hariç farmosötik bir müstahzarın üretiminde kullanılan işlenmemiş veya kısmen işlem görmüş ilaç etken maddesi veya yardımcı maddelerini içeren ürün.

Ham Madde nedir? İlişkili sözcükler

 • Ham Protein: Yemlerin kimyasal analizlerinde kjeldahl yöntemiyle bulunan azotun 6, 25 faktörüyle çarpılması sonucu elde edilen, gerçek protein ve amonyak, amino asit ve nitratlar gibi azot içeren maddeleri kapsayan yemdeki azotlu maddelerin toplamı, HP. devamı...
 • Drog: Hayvan ve bitkilerden kurutularak veya özel metotlarla toplanarak elde edilen, eczacılık ve kısmen sanayide kullanılan ham veya yarı ham madde. Doğal maddelerden elde edilen ve tedavi amacıyla kullanılan ilaç ham devamı...
 • At Yağı: Atlardan elde edilen ve sabun üretiminde kullanılan yeşil renkli bir yağ. devamı...
 • Azotsuz öz Madde: Yemlerin Weende analiz yöntemlerine göre belirlenen kül, protein, yağ, selüloz ve rutubet yüzde oranlarının toplamının 100’den çıkarılmasıyla elde edilen ve çoğunlukla karbonhidratlardan (nişasta ve/veya şekerler) oluşan, fakat diğer birçok maddeleri de içine alabilen maddeler grubu, özüt, NÖM. devamı...
 • Sappanwood: Caesalpinia (küçük dikenli tropikal ağŸaç) cinsine ait ağŸaçlardan elde edilen tahta/odun (kırmızı boya üretiminde kullanılan) devamı...
 • Peynir Mayası: Süt emen buzağıların şirdeninden elde edilen ve rennin enzimi içeren karışım, rennet. Peynir üretiminde kullanılır. devamı...
 • Savin: İlaç ve parfümlerde kullanılan bir yağŸ elde edilen Avrupa ve kuzey Asya ve Kuzey Amerika ardıcı; bu ağŸacın kurutulmuşŸ uç filizlerinden elde edilen bir ilaç (geçmişŸte adet düzensizliğŸi veya yokluğŸu tedavisinde kullanılan) devamı...
 • Yosun Külü: Yosunların yakılmasından elde edilen, cam ve sabun sanayisinde kullanılan, soda ve iyot üretiminde değerlendirilen deniz yosunu ürünü. devamı...
 • Asetin: Formülü (CH3COO)C3H5(OH)2 olan, asetik asitle gliserinin esterleşmesinden elde edilen, dinamit üretiminde ve boyar maddelerin çözücüsü olarak kullanılan renksiz sıvı bir bileşik. devamı...
 • Briket: Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt. Linyit, kömür tozu ve katran tortusundan basınçla elde edilen, tuğla biçimli yapı malzemesi. devamı...

Ham Madde ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.