ham selüloz sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ham selüloz kelimesinin manası:

  1. Yem örneğinin asit ve alkalilerde kaynatıldıktan sonra geriye kalan protein, yağ ve azotsuz öz maddelerden arındırılmış kısmı.
  2. Sindirimin düzenli olması için değişik rasyonlarda değişik oranlarda olması gereken, selüloz, hemiselüloz, lignin ve pektin içeren kompleks karbonhidratlar, lifli maddeler, bitki hücre duvarının bileşeni, yapısal karbonhidrat, HS.

ham selüloz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları