Hanım ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Hanım" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hanım" ne demek?

 1. Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan.

 2. Kadın, eş

  Örnek:

  Yok bizim hanım öyle değildir. M. Ş. Esendal

 3. Toplumsal durumu, varlığı iyi olan, hizmetinde bulunulan kadın

 4. Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan.

 5. Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan kadın.

 6. Kız ve kadınlara verilen bir san.

 7. Eş, karı.

 8. 1. kadınlar için kullanılan saygı sözü. 2. eş, karı, zevce. 3. ev sahibesi.

Hanım nedir? İlişkili sözcükler

 • Hanım Hanımcık: Oturaklı davranışları olan (kadın veya kız). Oturaklı bir biçimde Örnek: Kaynanam rahat vermiyor ki, evimde hanım hanımcık oturayım. S. Birsel devamı...
 • Hanımanne: Kayınvalide, kaynana. İhtiyar kadınlara bir seslenme sözü. devamı...
 • Hanımanne: Kayınvalide, kaynana. İhtiyar kadınlara bir seslenme sözü. devamı...
 • Bacı: Kız kardeş. Bir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen unvan Örnek: Tam o sırada içeri Habeş bir bacı girdi. B. Felek Büyük kız kardeş, abla. devamı...
 • Vasıtalık: Vasıta olma durumu, aracılık Örnek: Ortalıkta utanmak, arlanmak kalmadığını, kızlara, kadınlara dairelerindeki müdürün vasıtalık ettiklerini söylüyordu. M. Ş. Esendal devamı...
 • Levazım: Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler Örnek: Anadolu şehirleri, kasabaları, köyleri harıl harıl levazım gönderdiler. Y. K. Beyatlı Gerekli araç ve gereçleri sağlayan büro Örnek: Hayri Efendi ayakta bekledi, müsteşar kâğıdı okudu, levazım müdürü ile konuştu. M. Ş. Esendal Ordunun lojistik hizmetinde bulunan bütün malzeme veya bu malzemeyi sağlayan bölüm Örnek: Sağlık, levazım gibi geri hizmetlerde çalıştırılıyor, sedye, karavana taşıyorduk. devamı...
 • Büyük Hanım: Aile içinde saygın yeri olan ve sözü geçen yaşlı kadın Örnek: Bir kandil günü öteki bölükteki büyük hanımın elini öpmeye gitmiştim. B. Felek devamı...
 • Kadın Yandaşlığı: Kadınlara ekonomik, siyasal, tüzel vb. toplumsal alanlarda erkeklerle eşit haklar sağlamayı amaçlayan toplumsal devinim. devamı...
 • Eleacılık: Salt düşünme ile var olanın niteliklerini türetmeye çalışan Elealıların kurduğu öğreti. // Bu öğretide yalnızca saltık olanın, değişmez olanın, yalnız düşünceyle kavrananın var olduğu öne sürülür; oluş, çokluk, görünebilir olan yadsınır ya da görüntü olarak açıklanır. 2-Temelini Elealılarda bulan, oluşa karşıt olarak varlığın değişmez, bölünmez bir durağanlık olduğunu ileri süren, gerçekliğin özünü değişmeyen varlıklarda gören devamı...
 • Müneccimbaşı: Saray hizmetinde bulunan bilginlerden gök bilimiyle uğraşanlara verilen unvan. Osmanlılarda, önemli bir işe girişilirken gökbilim hesaplarına dayanarak uğurlu vakti seçmekle, günbilik ve yıllık düzenlemekle uğraşan saray görevlisi. devamı...

Hanım ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.