harbiye nazırı

Harbiye Nazırı: Osmanlı İmparatorluğu’nun Savaş Bakanı

Harbiye Nazırı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Savaş Bakanıydı. Bu görev, imparatorluğun askeri işlerinden sorumluydu. Harbiye Nazırı, padişah tarafından atanırdı ve kabinenin bir üyesiydi.

Harbiye Nazırlığı, 1826 yılında kuruldu. İlk Harbiye Nazırı, Hüsrev Paşa idi. Harbiye Nazırlığı, 1922 yılında, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla birlikte kaldırıldı.

Harbiye Nazırlığı’nın görevleri şunlardı:

  • İmparatorluğun askeri politikalarını belirlemek
  • Orduyu yönetmek
  • Askeri eğitim ve öğretim işlerini yürütmek
  • Askeri fabrikaları ve tersaneleri yönetmek
  • Askeri malzeme ve ekipman tedarik etmek
  • Askeri harcamaları yönetmek

Harbiye Nazırlığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli bakanlıklarından biriydi. Harbiye Nazırı, imparatorluğun güvenliğinden sorumluydu. Harbiye Nazırlığı, imparatorluğun birçok savaşında önemli rol oynadı.

Harbiye Nazırlığı’nın kaldırılmasından sonra, askeri işler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülmeye başlandı. Milli Savunma Bakanlığı, günümüzde de Türkiye’nin askeri işlerinden sorumlu bakanlıktır.

Harbiye Nazırı İfadesinin İngilizce Çevirisi

Minister of War

Harbiye Nazırı İfadesinin Türkçe Çevirisi

Savaş Bakanı


Yayımlandı

kategorisi