harbiye nezareti

Harbiye Nezareti: Osmanlı İmparatorluğu’nun Savaş Bakanlığı

İngilizce Anlamı: Ministry of War

Türkçe Anlamı: Harbiye Nezareti

Giriş

Harbiye Nezareti, Osmanlı İmparatorluğu’nun savaş bakanlığıydı. İmparatorluğun askeri işlerinden sorumluydu ve Osmanlı ordusunun yönetimi, eğitimi ve teçhizatından sorumluydu. Nezaret, 1826 yılında kuruldu ve 1922’de imparatorluğun çöküşüne kadar faaliyet gösterdi.

Kuruluş ve Yapı

Harbiye Nezareti, II. Mahmut döneminde kuruldu. Nezaret, bir nazır (bakan) tarafından yönetiliyordu ve birkaç daireye bölünmüştü. Bu daireler şunları içeriyordu:

 • Askeri İşler Dairesi: Ordunun operasyonlarından sorumluydu.
 • Eğitim Dairesi: Askeri okulların ve eğitim programlarının yönetiminden sorumluydu.
 • Teçhizat Dairesi: Ordunun silah, mühimmat ve diğer teçhizatının tedarikinden sorumluydu.
 • Sağlık Dairesi: Askeri hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin yönetiminden sorumluydu.

Sorumluluklar

Harbiye Nezareti, Osmanlı ordusunun tüm yönlerinden sorumluydu. Bu sorumluluklar şunları içeriyordu:

 • Ordu Yönetimi: Nezaret, ordunun örgütlenmesinden, konuşlandırılmasından ve seferber edilmesinden sorumluydu.
 • Askeri Eğitim: Nezaret, askeri okulların ve eğitim programlarının yönetiminden sorumluydu.
 • Askeri Teçhizat: Nezaret, ordunun silah, mühimmat ve diğer teçhizatının tedarikinden sorumluydu.
 • Askeri Sağlık: Nezaret, askeri hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin yönetiminden sorumluydu.
 • Askeri Adalet: Nezaret, askeri mahkemelerin ve askeri hukukun yönetiminden sorumluydu.

Önemli Nazırlar

Harbiye Nezareti’nin tarihinde birçok önemli nazır görev yaptı. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

 • İsmail Hakkı Paşa: 1878-1885 yılları arasında nazır olarak görev yaptı ve Osmanlı ordusunun modernleşmesinde önemli bir rol oynadı.
 • Enver Paşa: 1914-1918 yılları arasında nazır olarak görev yaptı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’na girmesinde etkili oldu.
 • Mustafa Kemal Atatürk: 1919-1922 yılları arasında nazır olarak görev yaptı ve Türk Kurtuluş Savaşı’nın lideriydi.

Miras

Harbiye Nezareti, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri tarihinde önemli bir rol oynadı. Nezaret, ordunun modernleşmesine ve imparatorluğun savunulmasına yardımcı oldu. Nezaretin mirası, günümüz Türkiye Cumhuriyeti’nin askeri kurumlarında görülebilir.

Sonuç

Harbiye Nezareti, Osmanlı İmparatorluğu’nun savaş bakanlığıydı. İmparatorluğun askeri işlerinden sorumluydu ve Osmanlı ordusunun yönetimi, eğitimi ve teçhizatından sorumluydu. Nezaret, 1826 yılında kuruldu ve 1922’de imparatorluğun çöküşüne kadar faaliyet gösterdi. Harbiye Nezareti, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri tarihinde önemli bir rol oynadı ve mirası günümüz Türkiye Cumhuriyeti’nin askeri kurumlarında görülebilir.


Yayımlandı

kategorisi