hareket i seneviyye sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hareket i seneviyye kelimesinin manası:

  1. Bk. yıllık devinme

hareket i seneviyye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları