harhariyasgiller sözlük anlamı nedir?

Sözlükte harhariyasgiller kelimesinin manası:

  1. (Yun. karcharias: bir tip köpek balığı; galeos: köpek balığı) Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıklan (Selachii) takımının, yıldız omurlular (Asterospondyli) alt takımından, solungaç yarıkları ve dişleri küçük, derileri saydam olan, doğuran, bütün denizlerde yaşayan bir familya. Harhariyas (Carcharhinus lamia), pamuk balığı (Carcharias glauca) türleri iyi bilinir.

harhariyasgiller ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları