Hasılı Bilmasdar ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Hasılı Bilmasdar" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hasılı Bilmasdar" ne demek?

 1. Hakiki müessirden hasıl olan fiildir. Kendi sebeb ve şartlarından meydana gelen şey. Mesela: Bir şeye vurmak, masdardır; o vurmaktan hasıl olan ses çıkmak, hasıl-ı bilmasdır’dır. Tüfek atarak bir adamı öldürmekte tüfek atmak fiili, masdar: adamın ölmesi ve tüfeğin sesi çıkması da hasıl-ı bilmasdar’dır. (Osmanlıca’da yazılışı: hâsıl-ı bilmasdar)

Hasılı Bilmasdar nedir? İlişkili sözcükler

 • Masdarı Mimı: Başında mim harfi bulunan masdar. (Ketb: Yazmak) masdarının mimisi (mekteb) olduğu gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: masdar-ı mimî) devamı...
 • Masdarı Mimı: Başında mim harfi bulunan masdar. (Ketb: Yazmak) masdarının mimisi (mekteb) olduğu gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: masdar-ı mimî) devamı...
 • Masdarı Mimı: Başında mim harfi bulunan masdar. (Ketb: Yazmak) masdarının mimisi (mekteb) olduğu gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: masdar-ı mimî) devamı...
 • Harfi Mezid: Arabçada masdar olan kelimeye harf ilavesi ile başka masdar yapılır. Bu ilave edilen harflere “Harf-i mezid” denir. Mesela: kelimesinde harf-i asli üçtür. $ (mükatebe) dendiği zaman, “Müfaale masdarı şekline göre, mim ve elif harfleri, harf-i meziddendir” denir. (Osmanlıca’da yazılışı: harf-i mezid) devamı...
 • Harfi Masdarı: Fiil manasında olan bir kelimeyi, masdar manasına çeviren harf. (Osmanlıca’da yazılışı: harf-i masdarî) devamı...
 • Tezlik Eylemi: Tezlik fiili. (Derleme.. tezlik fiili, çabukluk fiili, kolaylık fiili) Türkçede herhangi bir eylemin -i’li ulacıyle, vermek eyleminin birleşmesinden meydana gelen ve kavramda çabukluğu, kolaylığı, yardımı gösteren iki kökten kurulmuş birleşik devamı...
 • Masdarı Merre: Fiilin bir defa yapıldığını belli eden masdar. Merre, kerre, lem’a, darbe gibi, “fa’le” vezninden gelen masdarlardır. (Osmanlıca’da yazılışı: masdar-ı merre) devamı...
 • Hasıl: Olan, ortaya çıkan; görünen. Olan, ortaya çıkan, görünen. devamı...
 • Masdarı Calı: (Mec’ul) yapma olan masdar. Arapçada, bazı isim ve sıfatların sonlarına (-iyyet) ilave edilerek yapılır. Mesela: İnsan: İnsaniyyet, Şair: Şairiyyet. Cahil: Cahiliyyet. Merbut: Merbutiyyet gibi.Arapça veya Farsça kelimenin sonuna (-iden) eki getirilerek yapılır. Mesela: Cenk. den, Cengiden: Cenk etmek. Fehm. den, Fehmiden: Anlamak.Taleb. den, Talebiden: istemek. (Osmanlıca’da yazılışı: masdar-ı ca’lî) devamı...
 • Türüm: Varlıkların oluşumu. Bütün var olanların Allah’tan, ondan hiçbir şey eksiltmeksizin çıkması. devamı...

Hasılı Bilmasdar ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.