hatti

“İfadesiyle” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

“İfadesiyle” ifadesi, bir kişinin sözlerini veya eylemlerini aktarmak için kullanılan yaygın bir deyimdir. Hem İngilizce hem de Türkçe’de benzer anlamlara gelir, ancak her dilde kendine özgü nüansları vardır.

İngilizce’de “İfadesiyle”

İngilizce’de “ifadesiyle” ifadesi, “according to” veya “as stated by” ifadelerinin eş anlamlısıdır. Bir kişinin sözlerini veya eylemlerini doğrudan alıntı yapmadan aktarmak için kullanılır. Örneğin:

 • According to the witness, the suspect was wearing a blue shirt. (Tanığa göre, şüpheli mavi bir gömlek giyiyordu.)
 • As stated by the CEO, the company is planning to expand its operations. (CEO’nun belirttiği üzere, şirket faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor.)

“İfadesiyle” ifadesi, bir kişinin sözlerini veya eylemlerini doğrulamak veya desteklemek için de kullanılabilir. Örneğin:

 • The police report, as stated by the officer, indicates that the victim was stabbed multiple times. (Polis raporu, memurun ifadesiyle, kurbanın defalarca bıçaklandığını gösteriyor.)
 • According to the medical examiner, the cause of death was a heart attack. (Adli tabibin ifadesiyle, ölüm nedeni kalp kriziydi.)

Türkçe’de “İfadesiyle”

Türkçe’de “ifadesiyle” ifadesi, “sözlerine göre” veya “beyanına göre” ifadelerinin eş anlamlısıdır. Bir kişinin sözlerini veya eylemlerini doğrudan alıntı yapmadan aktarmak için kullanılır. Örneğin:

 • Sözlerine göre, dün gece evdeydi.
 • Beyanına göre, hırsızlık olayıyla hiçbir ilgisi yok.

“İfadesiyle” ifadesi, bir kişinin sözlerini veya eylemlerini doğrulamak veya desteklemek için de kullanılabilir. Örneğin:

 • Doktorun ifadesiyle, hasta iyileşme sürecinde.
 • Tanığın ifadesiyle, kaza gece yarısı meydana geldi.

İngilizce ve Türkçe Arasındaki Nüanslar

İngilizce ve Türkçe’deki “ifadesiyle” ifadeleri benzer anlamlara sahip olsa da, bazı nüans farklılıkları vardır.

 • İngilizce’de “ifadesiyle” ifadesi daha resmi bir tonda kullanılır. Genellikle resmi belgelerde, haber makalelerinde ve akademik yazılarda bulunur.
 • Türkçe’de “ifadesiyle” ifadesi daha gündelik bir tonda kullanılabilir. Hem resmi hem de gayri resmi bağlamlarda bulunabilir.

Örnek Cümleler

İşte “ifadesiyle” ifadesinin İngilizce ve Türkçe’de kullanımına ilişkin bazı örnek cümleler:

İngilizce:

 • The suspect confessed to the crime, according to the police report. (Şüpheli, polis raporuna göre suçu itiraf etti.)
 • As stated by the witness, the victim was wearing a red dress. (Tanığın ifadesiyle, kurban kırmızı bir elbise giyiyordu.)
 • According to the doctor, the patient is expected to make a full recovery. (Doktorun ifadesiyle, hastanın tamamen iyileşmesi bekleniyor.)

Türkçe:

 • Sözlerine göre, dün gece evdeydi.
 • Beyanına göre, hırsızlık olayıyla hiçbir ilgisi yok.
 • Doktorun ifadesiyle, hasta iyileşme sürecinde.
 • Tanığın ifadesiyle, kaza gece yarısı meydana geldi.

Sonuç

“İfadesiyle” ifadesi, bir kişinin sözlerini veya eylemlerini aktarmak için hem İngilizce hem de Türkçe’de kullanılan önemli bir deyimdir. Her iki dilde de benzer anlamlara sahip olsa da, resmiyet düzeyi ve kullanım bağlamı açısından bazı nüans farklılıkları vardır.


Yayımlandı

kategorisi