have a free hand sözlük anlamı nedir?

Sözlükte have a free hand kelimesinin manası:

  1. İstediğŸI gibi hareket etmek, istediğŸi gibi hareket etmede serbest olmak, sınırlandırılmamışŸ olmak, uygun görüldüğŸü gibi yapmada yetkili olmak

have a free hand ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları