haven ne demek

Haven: Bir Güvenli Sığınak ve Huzur Limanı

İngilizce Anlamı:

“Haven” kelimesi, tehlike veya sıkıntıdan korunma sağlayan bir yer anlamına gelir. Bir sığınak, barınak veya güvenli bir liman olarak düşünülebilir. Fiziksel bir yer olabileceği gibi mecazi bir anlamda da kullanılabilir.

Türkçe Anlamı:

Türkçede “haven” kelimesi “sığınak” veya “liman” olarak çevrilir. Bir tehlike veya sıkıntıdan korunma sağlayan bir yer anlamına gelir.

Kullanım Alanları:

“Haven” kelimesi çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Fiziksel Sığınak: Bir fırtınadan korunmak için bir ev veya barınak gibi fiziksel bir sığınak.
 • Güvenli Yer: Tehlikeden veya zarardan uzak, güvenli bir yer.
 • Huzur Limanı: Stres veya sıkıntıdan uzak, huzurlu ve sakin bir yer.
 • Koruyucu Kişi veya Şey: Bir kişi veya şey, tehlike veya sıkıntıdan koruma sağlar.
 • Mecazi Anlam: Bir kişi veya şey, duygusal veya psikolojik destek veya rahatlama sağlar.

Örnek Cümleler:

 • İngilizce: The ship found a safe haven in the harbor.
 • Türkçe: Gemi limanda güvenli bir sığınak buldu.

 • İngilizce: My home is my haven, where I feel safe and protected.

 • Türkçe: Evim benim sığınağım, kendimi güvende ve korunmuş hissettiğim yer.

 • İngilizce: She was a haven of peace in a chaotic world.

 • Türkçe: O, kaotik bir dünyada bir huzur limanıydı.

 • İngilizce: The doctor was a haven of hope for the sick patient.

 • Türkçe: Doktor, hasta hasta için bir umut limanıydı.

 • İngilizce: Music is my haven, where I find solace and inspiration.

 • Türkçe: Müzik benim sığınağım, teselli ve ilham bulduğum yer.

Eş Anlamlılar:

 • Sığınak
 • Barınak
 • Liman
 • Güvenli yer
 • Huzur limanı

Zıt Anlamlılar:

 • Tehlike
 • Sıkıntı
 • Tehdit
 • Kaos
 • Çalkantı

Kökeni:

“Haven” kelimesi, Eski İngilizce “hæfen” kelimesinden türemiştir, bu da “liman” veya “sığınak” anlamına gelir. Kelime, Proto-Cermen dili habnaz’dan gelir ve “korumak” veya “saklamak” anlamına gelen Hint-Avrupa kökü keubh’den türemiştir.

Sonuç:

“Haven” kelimesi, tehlike veya sıkıntıdan korunma sağlayan bir yer veya kişiyi ifade eden çok yönlü bir kelimedir. Fiziksel bir sığınaktan mecazi bir huzur limanına kadar çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Bir güvenlik, huzur ve rahatlama duygusu ile ilişkilidir ve günlük konuşmalarda ve edebiyatta yaygın olarak kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi