hayali

  1. Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal, fantastik.

  2. Karagöz oynatan kimse, hayalci, karagözcü.

  3. Gölge oyunu ustası.

  4. Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, düşsel, imgese

  5. Karagöz oynatan kimse, karagözcü.

  6. 1. hayal niteliğinde ya da hayal ürünü olan. 2. kanuni sultan süleyman devrinin büyük şairlerinden biri


Yayımlandı

kategorisi