hayret sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hayret kelimesinin manası:

  1. Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma
    Örnek: ... hayret ve teessüründen masanın yanındaki sandalyeye yığılmıştı. Ö. Seyfettin
  2. Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz.
  3. şaşma, şaşırma, şaşakalmış, ne yapacağını bilmeme
  4. Şaşkınlık, şaşma.
  5. Hiçbir cihete teveccüh edemeyip kalmak. Şaşkınlık. Ne yapacağını bilememek.

hayret ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları