hayvan toplumbilimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hayvan toplumbilimi kelimesinin manası:

  1. Hayvan toplumlarının kuruluş ve işleyişini inceleyen bilim dalı.

hayvan toplumbilimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları