hazine bonosu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hazine bonosu kelimesinin manası:

  1. Maliyenin her yıl bütçe kanunu ile aldığı yetkiye dayanarak aynı kanunla belirlenen sınırı aşmamak üzere çıkardığı ve bankalara iskonto ettirdiği en çok bir yıl vadeli borç senedi.
  2. Hazinenin kısa dönemli finansman gereksinimini karşılamak amacıyla çıkarılan bir yıldan kısa vadeli devlet iç borçlanma senedi. krş. devlet tahvili, hazine açığı

hazine bonosu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları