hazine kethudası sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hazine kethudası kelimesinin manası:

  1. Tar: Yavuz Sultan Selim Han zamanında kurulan hazine kethudalığı, saraya girip çıkan demirbaş eşyanın korunup saklanmasıyla mes'ul idi. Bu müessesenin başında bulunan memura da hazine kethudası denilirdi.

hazine kethudası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları