hazırlık sınıfı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hazırlık sınıfı kelimesinin manası:

  1. Öğrencilere, belli bir öğretim programını izlemek veya belli bir okulda okumak için gerekli temel anlayış, bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla bir okula, bir üniversiteye bağlı olarak açılan sınıf.
  2. Öğrencilere, belli bir öğretim programını izlemek ya da belli bir okulda okumak için gerekli temel anlayış, bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyle bir okula ,bir üniversiteye bağlı olarak açılan sınıf.

hazırlık sınıfı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları