Hazırun ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Hazırun" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hazırun" ne demek?

 1. Bir toplantıya katılanlar.

 2. Meydanda olanlar, gözönünde olanlar. Mevcut ve hazır olanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: hazırûn)

Hazırun nedir? İlişkili sözcükler

 • Hazırun Cetveli: Bir toplantıya katılanları gösteren liste. devamı...
 • Peyda: Belli, açık. meydanda açıkta. hazır, mevcut devamı...
 • Turnout: Katılanlar toplantı mevcudu İstasyonlarda yan hat devamı...
 • Gümüş Kozak: Tar: Eskiden hükümdarlara gönderilen name-i hümayunların konulduğu mahfaza. Nameler atlas keseye konur, sonra da kozaya geçirilirdi. Kozakların gümüşten yapılmış olanları olduğu gibi altundan, şimşirden de yapılanları vardı. Altundan olanlar imparatorlara, gümüşten olanlar da küçük devlet reislerine gönderilen name-i hümayunlara mahsustu. (O.T.D.S.) devamı...
 • Oy çokluğu: Bir toplantıda oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları. devamı...
 • Hazır Para: Nakit, elde mevcut para, likit. devamı...
 • Sıddıkın: Sıddık olanlar, Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar. Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar ve Onun izini takib edenler. Allah yolunun sadakatte en ileri olanları. (Osmanlıca’da yazılışı: sıddîkîn) devamı...
 • Meclııışııı Vükela: Kabine toplantısı. Bakanlar kurulu toplantısı. (Osmanlıca’da yazılışı: mecl–ııış-ııı– vükelâ) devamı...
 • Mütebahhirın: Bilgileri pek çok olanlar, deniz gibi derin bilgili olanlar. Allameler. (Osmanlıca’da yazılışı: mütebahhirîn) devamı...
 • Kambersiz Düğün Olmaz: Her toplantıda ya da her işin içinde bulunmak merakında olanlar için yarı sitem, yarı şaka olarak söylenir. devamı...

Hazırun ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.