hazne sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hazne kelimesinin manası:

  1. Hazine.
  2. Bir şeyin toplandığı, biriktirildiği yer, depo.
  3. Döl yatağı.
  4. Güreş donunun apışarası bölümü.
  5. Silahta atış için sıra bekleyen fişeklerin bulunduğu, toplu tabancalarda top yuvaları, av tüfeklerinde ise fişek yatağı ya da tüp şarjör, tabancalarda ve tüfeklerde şarjör veya tambura olarak adlandırılan parça.

hazne ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları