hearth money sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hearth money kelimesinin manası:

  1. Kiliseye yapılan katkı, Katoliklerin papalığŸın giderlerine yaptığŸı gönüllü yıllık katkı, “Peter's pence” olarak bilinen kilise vergisi

hearth money ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları