held sözlük anlamı nedir?

Sözlükte held kelimesinin manası:

  1. Hold.
  2. Tutmak, kavramak, tıkamak, kaldırmak, el koymak, alıkoymak, gözaltına almak, devam etmek, almak, barındırmak, muhafaza etmek, karara bağlamak, çekmek, dayanmak, sadık kalmak, geçerli olmak, durmak

held ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları