helenistik sanat sözlük anlamı nedir?

Sözlükte helenistik sanat kelimesinin manası:

  1. (Resim, Heykel, Mimarlık) Büyük İskender'in Önasya'yı ele geçirmesinden Romalıların Ortadoğuda egemen oluşuna dek yapılan sanat.Helenistik sanat, barok üslûbunun özelliklerini taşımış ve Grek klasik sanatının yerini almıştır. Biçimlerde abartı, yüz anlatımlarında acının, ruhsal iç durumlarının yansıması başlıca özelliklerindendir. Mimarlık yapıtlarında öğeler incelmiş, zarifleşmiş, ayrıntılar önem kazanmıştır.

helenistik sanat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları