help sözlük anlamı nedir?

Sözlükte help kelimesinin manası:

  1. Ünlem imdat !
  2. Yardım etmek
  3. İmdadınaa yetişmek, yardımına koşmak, kurtarmak, çare bulmak
  4. Çare olmak: faydası olmak
  5. Rahatlatmak
  6. Yardım, muavenet, çare, kurtulma
  7. Yardımcı, hizmetçi, uşak, çırak, yamak
  8. Yardım etmek, yardımcı olmak, yararı olmak, imdadına yetişmek, kurtarmak, elinde olmak, başa çıkmak

help ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları