hematoloji ne demek

Hematoloji

Hematoloji, kan ve kan oluşturan dokuların yapısı, işlevi ve hastalıklarıyla ilgilenen tıp dalıdır. Hematologlar, kan hücrelerinin üretimi, olgunlaşması, yıkımı ve işlevlerini incelerler. Ayrıca, kan hastalıklarının teşhisini, tedavisini ve önlenmesini sağlarlar.

Kanın Yapısı ve İşlevi

Kan, vücudumuzun yaşaması için gerekli olan oksijen, besin ve hormonları dokulara taşır ve atık maddeleri uzaklaştırır. Kan, sıvı bir kısım olan plazma ve katı bir kısım olan kan hücrelerinden oluşur.

 • Plazma: Kanın sıvı kısmıdır ve %92’si sudan oluşur. Plazma, proteinler, elektrolitler, hormonlar, vitaminler ve diğer maddeleri içerir.
 • Kan Hücreleri: Kanın katı kısmını oluşturur ve üç ana tiptedir:
  • Kırmızı Kan Hücreleri (Eritrositler): Oksijeni akciğerlerden dokulara taşır ve karbondioksiti dokulardan akciğerlere taşır.
  • Beyaz Kan Hücreleri (Lökositler): Vücudu enfeksiyonlardan korur.
  • Trombositler (Kan Pıhtılaşma Hücreleri): Kanın pıhtılaşmasını sağlar.

Kan Hastalıkları

Hematoloji, kan ve kan oluşturan dokuların hastalıklarıyla ilgilenir. Kan hastalıkları, kan hücrelerinin üretiminde, olgunlaşmasında, yıkımında veya işlevlerinde meydana gelen bozukluklardır. Kan hastalıkları arasında şunlar yer alır:

 • Anemi: Kırmızı kan hücrelerinin sayısının veya hemoglobin seviyesinin düşük olmasıdır.
 • Lösemi: Beyaz kan hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıdır.
 • Lenfoma: Lenf bezlerinin kanseri.
 • Miyelom: Plazma hücrelerinin kanseri.
 • Hodgkin Lenfoma: Lenf bezlerinin kanseri.
 • Non-Hodgkin Lenfoma: Lenf bezlerinin kanseri.
 • Trombositopeni: Trombosit sayısının düşük olmasıdır.
 • Hemofili: Kanın pıhtılaşmamasıdır.
 • Von Willebrand Hastalığı: Kanın pıhtılaşmamasıdır.
 • Sickle Hücre Anemisi: Kırmızı kan hücrelerinin orak şeklinde olmasıdır.
 • Talasemi: Kırmızı kan hücrelerinin hemoglobin üretiminde bozukluk olmasıdır.

Hematolojinin Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

Hematologlar, kan hastalıklarının teşhisini koymak için çeşitli testler kullanırlar. Bu testler arasında şunlar yer alır:

 • Kan Sayımı: Kan hücrelerinin sayısını, boyutunu ve şeklini belirler.
 • Hemoglobin Seviyesi: Kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobin seviyesini belirler.
 • Retikülosit Sayısı: Yeni üretilen kırmızı kan hücrelerinin sayısını belirler.
 • Trombosit Sayısı: Trombosit sayısını belirler.
 • Kan Pıhtılaşma Testleri: Kanın pıhtılaşma süresini ve pıhtılaşma faktörlerini belirler.
 • Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsisi: Kemik iliğinden örnek alınarak mikroskop altında incelenir.

Hematologlar, kan hastalıklarının tedavisinde çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler arasında şunlar yer alır:

 • İlaç Tedavisi: Kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında kemoterapi ilaçları, radyoterapi ilaçları, antibiyotikler, kortikosteroidler ve kan transfüzyonu yer alır.
 • Radyoterapi: Kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan radyasyon tedavisidir.
 • Kemik İliği Nakli: Kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Kemik iliği naklinde, sağlıklı bir kişiden alınan kemik iliği, hasta kişiye aktarılır.
 • Kan Transfüzyonu: Kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Kan transfüzyonunda, sağlıklı bir kişiden alınan kan, hasta kişiye aktarılır.

Hematolojinin Önemi

Hematoloji, kan ve kan oluşturan dokuların hastalıklarıyla ilgilenen önemli bir tıp dalıdır. Hematologlar, kan hastalıklarının teşhisini, tedavisini ve önlenmesini sağlarlar. Hematolojinin önemi, kan hastalıklarının erken teşhis ve tedavisinin, hastaların yaşam kalitesini artırması ve ölüm oranlarını azaltmasıdır.


Yayımlandı

kategorisi