hemogram pdw düşüklüğü nedir

Hemogram PDW Düşüklüğü Nedir?

Hemogram, kanın hücresel bileşenlerinin sayısını ve oranını ölçen bir testtir. PDW (Platelet Distribution Width), trombositlerin boyut dağılımını gösteren bir parametredir. PDW düşüklüğü, trombositlerin boyutunun normalden daha küçük olması anlamına gelir.

PDW Düşüklüğünün Nedenleri

PDW düşüklüğüne neden olabilecek birçok faktör vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • İdiyopatik trombositopenik purpura (ITP): Bu, trombosit sayısının azalmasına neden olan bir otoimmün hastalıktır.
 • Aplastik anemi: Bu, kemik iliğinin kan hücreleri üretme yeteneğinin azalmasına neden olan bir hastalıktır.
 • Lösemi: Bu, kan hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasına neden olan bir kanser türüdür.
 • Lenfoma: Bu, lenf bezlerinin kanseridir.
 • Multipl miyelom: Bu, kemik iliğindeki plazma hücrelerinin kanseridir.
 • Myelodisplastik sendromlar: Bu, kemik iliğinin kan hücreleri üretme yeteneğini etkileyen bir grup hastalıktır.
 • Paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH): Bu, kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına neden olan bir hastalıktır.
 • Trombosit transfüzyonu: Trombosit transfüzyonu, trombosit sayısını artırmak için yapılan bir işlemdir. Ancak, trombosit transfüzyonu sonrası PDW düşüklüğü görülebilir.
 • Bazı ilaçlar: Bazı ilaçlar, trombosit boyutunu etkileyebilir ve PDW düşüklüğüne neden olabilir. Bu ilaçlar arasında aspirin, ibuprofen, naproksen ve heparin bulunur.

PDW Düşüklüğünün Belirtileri

PDW düşüklüğü genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Ancak, bazı durumlarda şu belirtilere yol açabilir:

 • Kanama: PDW düşüklüğü, trombosit sayısının azalmasına neden olabilir ve bu da kanama riskini artırabilir.
 • Morarma: PDW düşüklüğü, trombositlerin boyutunun küçülmesine neden olabilir ve bu da morarma riskini artırabilir.
 • Yorgunluk: PDW düşüklüğü, trombosit sayısının azalmasına neden olabilir ve bu da yorgunluğa yol açabilir.

PDW Düşüklüğünün Tanısı

PDW düşüklüğü, hemogram testi ile teşhis edilir. Hemogram testi, kanın hücresel bileşenlerinin sayısını ve oranını ölçen bir testtir. PDW düşüklüğü, trombositlerin boyutunun normalden daha küçük olması olarak tanımlanır.

PDW Düşüklüğünün Tedavisi

PDW düşüklüğünün tedavisi, altta yatan nedene bağlıdır. Altta yatan neden tedavi edildiğinde, PDW düşüklüğü genellikle düzelir.

PDW Düşüklüğünün Önlenmesi

PDW düşüklüğünün önlenmesi için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Ancak, altta yatan nedenlerin tedavisi, PDW düşüklüğünün önlenmesine yardımcı olabilir.

PDW Düşüklüğü Hakkında Ek Bilgiler

 • PDW düşüklüğü, genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz.
 • PDW düşüklüğü, hemogram testi ile teşhis edilir.
 • PDW düşüklüğünün tedavisi, altta yatan nedene bağlıdır.
 • PDW düşüklüğünün önlenmesi için yapılabilecek hiçbir şey yoktur.
 • PDW düşüklüğü, genellikle iyi huylu bir durumdur. Ancak, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Yayımlandı

kategorisi