hemokoriyal plasenta sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hemokoriyal plasenta kelimesinin manası:

  1. İnsan ve maymunlarda görülen, yavruya ait koryon kesesi villuslarının döl yatağının endometriyumuna çok sıkı bağlantı kurduğu ve villusların koryon kesesinin belirli yerlerinde plasenta diskoidea adı verilen disk biçiminde oluşumlar yaptığı tam plasenta grubu, plasenta hemo-koriyalis. Trofoblast hücreleri döl yatağının epitel katmanı, bağ dokusu ve kan damarlarının tüm katmanlarını erittiğinden villuslar anne kanıyla temas h

hemokoriyal plasenta ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları