Hendesei Mülkiye Mektebi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Hendesei Mülkiye Mektebi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hendesei Mülkiye Mektebi" ne demek?

 1. Osmanlı İmparatorluğu devrinde mühendis yetiştirmek gayesiyle açılan mekteb. XIX. yy. sonlarına kadar memlekette belediye ve mimari işlerde vazife alacak mühendis bulunmuyordu. Nafia Nezareti bu ihtiyacı nazar-ı itibara alarak bir mühendis mektebi kurulmasının lüzumlu olduğunu ileri sürünce, padişahın emriyle 1884 yılında mekteb açıldı. Ve ilk mezunlarını1888 yılında verdi. 1909 tarihinde ise okulun adı, Mühendislik Mektebi olarak değiştirildi. (Osmanlıca’da yazılışı: hendese-i mülkiye mektebi)

Hendesei Mülkiye Mektebi nedir? İlişkili sözcükler

 • Mektebi Hususı: Özel okul, hususi mekteb. (Osmanlıca’da yazılışı: mekteb-i hususî) devamı...
 • Mektebi Ibtidaı: İlk mekteb, ilk okul. (Osmanlıca’da yazılışı: mekteb-i ibtidaî) devamı...
 • Mühendisın: (Mühendis. C.) Mühendisler. Hendese ilmini bilen kimseler. (Osmanlıca’da yazılışı: mühendisîn) devamı...
 • Hendesehane: Eskiden mühendis mektebi, teknik üniversitesi. devamı...
 • Hendesehane: Eskiden mühendis mektebi, teknik üniversitesi. devamı...
 • Mülkiye Mektebi: Siyasal bilgiler fakültesi’ nin eski adı. devamı...
 • Lamı Tarif Veya Lamı Istiğrak: Kelimenin manasını umuma teşmil ettiği için, istiğrak manası verilir. El-i istiğrak veya harf-i ta’rif de denir. Mesela: Hamd kelimesi herhangi bir hamdi ifade ettiği halde; El-Hamd dediğimiz zaman her ne kadar hamd varsa, bütün hamd ve senalar manasına gelir. Bu, harf-i ta’rif ile olur. Harf-i ta’rif bir kelimeyi belirsiz halden belirli hale koyar. Muayyeniyyet manasını devamı...
 • Gelişmiş ülkeler: İktisadi kalkınmalarını tamamlamış, üretimin ileri teknolojiyle gerçekleştirildiği, yaşam standardının ve kişi başına gelirin yüksek olduğu ülkeler grubu. devamı...
 • Sad Bin Ebi Vakkas: Aşere-I Mübeşşere’den ve ilk İslam olanların yedincisidir. Peygamberimiz (A.S.M.) ile beraber bütün gazalarda bulundu. Müslüman olduğunda 17 yaşlarında idi. Hz. Ömer zamanında İran’a gönderilen ordunun başkumandanı oldu. Medayin şehrinin fethinde ve Kadsiye meydan muharebesinde muvaffak oldu. Kufe şehrinin kurulmasına vesile oldu. Kufe ve Irak valiliklerinde bulundu. Vefatı 55 Hicri yılındadır. (Osmanlıca’da yazılışı: sa’d bin ebi devamı...
 • Mühendishane: Osmanlı Devletinde mühendis yetiştiren yüksekokul. devamı...

Hendesei Mülkiye Mektebi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.